MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Sớ Đầu Đuôi Miền Nam

Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Minh Ngọc
Thứ 5
22-04-2021
Tây Ninh
81 - 65
Bình Thuận
87 - 35
An Giang
73 - 53
Thứ 4
21-04-2021
Sóc Trăng
73 - 89
Đồng Nai
27 - 32
Cần Thơ
60 - 05
Thứ 3
20-04-2021
Vũng Tàu
07 - 81
Bến Tre
03 - 30
Bạc Liêu
12 - 71
Thứ 2
19-04-2021
Đồng Tháp
68 - 44
TP. Hồ Chí Minh
89 - 58
Cà Mau
27 - 66
Chủ Nhật
18-04-2021
Tiền Giang
02 - 61
Kiên Giang
80 - 67
Đà Lạt
36 - 79
Thứ 7
17-04-2021
Long An
48 - 29
Hậu Giang
74 - 01
TP. Hồ Chí Minh
72 - 79
Bình Phước
34 - 88
Thứ 6
16-04-2021
Vĩnh Long
58 - 63
Trà Vinh
51 - 99
Bình Dương
13 - 99
Thứ 5
15-04-2021
Tây Ninh
07 - 95
Bình Thuận
74 - 90
An Giang
29 - 21
Thứ 4
14-04-2021
Sóc Trăng
76 - 19
Đồng Nai
76 - 77
Cần Thơ
17 - 79
Thứ 3
13-04-2021
Vũng Tàu
68 - 66
Bến Tre
90 - 00
Bạc Liêu
55 - 88
Thứ 2
12-04-2021
Đồng Tháp
44 - 28
TP. Hồ Chí Minh
67 - 70
Cà Mau
71 - 37
Chủ Nhật
11-04-2021
Tiền Giang
47 - 78
Kiên Giang
57 - 66
Đà Lạt
64 - 89
Thứ 7
10-04-2021
Long An
83 - 15
Hậu Giang
77 - 30
TP. Hồ Chí Minh
11 - 93
Bình Phước
96 - 10
Thứ 6
09-04-2021
Vĩnh Long
79 - 42
Trà Vinh
16 - 95
Bình Dương
90 - 16
Thứ 5
08-04-2021
Tây Ninh
15 - 09
Bình Thuận
94 - 05
An Giang
82 - 39
Thứ 4
07-04-2021
Sóc Trăng
36 - 17
Đồng Nai
40 - 42
Cần Thơ
72 - 70
Thứ 3
06-04-2021
Vũng Tàu
16 - 61
Bến Tre
65 - 90
Bạc Liêu
16 - 76
Thứ 2
05-04-2021
Đồng Tháp
65 - 18
TP. Hồ Chí Minh
16 - 54
Cà Mau
67 - 93
Chủ Nhật
04-04-2021
Tiền Giang
26 - 42
Kiên Giang
88 - 75
Đà Lạt
21 - 21
Thứ 7
03-04-2021
Long An
83 - 01
Hậu Giang
53 - 67
TP. Hồ Chí Minh
85 - 45
Bình Phước
62 - 44
Thứ 6
02-04-2021
Vĩnh Long
28 - 79
Trà Vinh
72 - 93
Bình Dương
27 - 31
Thứ 5
01-04-2021
Tây Ninh
99 - 49
Bình Thuận
56 - 98
An Giang
86 - 71
Thứ 4
31-03-2021
Sóc Trăng
41 - 60
Đồng Nai
70 - 23
Cần Thơ
47 - 12
Thứ 3
30-03-2021
Vũng Tàu
04 - 62
Bến Tre
59 - 74
Bạc Liêu
26 - 66
Thứ 2
29-03-2021
Đồng Tháp
28 - 04
TP. Hồ Chí Minh
50 - 63
Cà Mau
39 - 01
Chủ Nhật
28-03-2021
Tiền Giang
77 - 97
Kiên Giang
51 - 00
Đà Lạt
48 - 02
Thứ 7
27-03-2021
Long An
70 - 64
Hậu Giang
68 - 67
TP. Hồ Chí Minh
61 - 62
Bình Phước
33 - 10
Thứ 6
26-03-2021
Vĩnh Long
70 - 37
Trà Vinh
86 - 20
Bình Dương
40 - 52
Thứ 5
25-03-2021
Tây Ninh
63 - 29
Bình Thuận
09 - 17
An Giang
93 - 42
Thứ 4
24-03-2021
Sóc Trăng
29 - 89
Đồng Nai
73 - 71
Cần Thơ
39 - 02
Thứ 3
23-03-2021
Vũng Tàu
78 - 71
Bến Tre
30 - 14
Bạc Liêu
53 - 03
Thứ 2
22-03-2021
Đồng Tháp
34 - 03
TP. Hồ Chí Minh
96 - 90
Cà Mau
36 - 45
Chủ Nhật
21-03-2021
Tiền Giang
91 - 58
Kiên Giang
17 - 39
Đà Lạt
16 - 16
Thứ 7
20-03-2021
Long An
99 - 69
Hậu Giang
40 - 66
TP. Hồ Chí Minh
72 - 32
Bình Phước
54 - 96
Thứ 6
19-03-2021
Vĩnh Long
11 - 89
Trà Vinh
13 - 39
Bình Dương
47 - 10
Thứ 5
18-03-2021
Tây Ninh
29 - 82
Bình Thuận
73 - 73
An Giang
65 - 18
Thứ 4
17-03-2021
Sóc Trăng
24 - 33
Đồng Nai
80 - 05
Cần Thơ
16 - 19
Thứ 3
16-03-2021
Vũng Tàu
43 - 31
Bến Tre
42 - 99
Bạc Liêu
60 - 44
Thứ 2
15-03-2021
Đồng Tháp
79 - 82
TP. Hồ Chí Minh
63 - 03
Cà Mau
00 - 35
Chủ Nhật
14-03-2021
Tiền Giang
15 - 87
Kiên Giang
79 - 38
Đà Lạt
44 - 94
Thứ 7
13-03-2021
Long An
48 - 77
Hậu Giang
18 - 57
TP. Hồ Chí Minh
65 - 41
Bình Phước
47 - 09
Thứ 6
12-03-2021
Vĩnh Long
49 - 90
Trà Vinh
31 - 04
Bình Dương
01 - 24
Thứ 5
11-03-2021
Tây Ninh
68 - 76
Bình Thuận
56 - 19
An Giang
04 - 71
Thứ 4
10-03-2021
Sóc Trăng
12 - 83
Đồng Nai
39 - 27
Cần Thơ
81 - 80
Thứ 3
09-03-2021
Vũng Tàu
74 - 34
Bến Tre
66 - 91
Bạc Liêu
33 - 26
Thứ 2
08-03-2021
Đồng Tháp
78 - 58
TP. Hồ Chí Minh
64 - 56
Cà Mau
18 - 00
Chủ Nhật
07-03-2021
Tiền Giang
39 - 91
Kiên Giang
43 - 46
Đà Lạt
10 - 36
Thứ 7
06-03-2021
Long An
48 - 09
Hậu Giang
93 - 92
TP. Hồ Chí Minh
55 - 50
Bình Phước
27 - 01
Thứ 6
05-03-2021
Vĩnh Long
41 - 21
Trà Vinh
98 - 02
Bình Dương
33 - 11
Thứ 5
04-03-2021
Tây Ninh
93 - 10
Bình Thuận
18 - 43
An Giang
33 - 08
Thứ 4
03-03-2021
Sóc Trăng
47 - 47
Đồng Nai
32 - 99
Cần Thơ
06 - 03
Thứ 3
02-03-2021
Vũng Tàu
94 - 89
Bến Tre
43 - 74
Bạc Liêu
93 - 64
Thứ 2
01-03-2021
Đồng Tháp
59 - 25
TP. Hồ Chí Minh
15 - 07
Cà Mau
70 - 08
Chủ Nhật
28-02-2021
Tiền Giang
07 - 88
Kiên Giang
84 - 38
Đà Lạt
13 - 41
Thứ 7
27-02-2021
Long An
75 - 52
Hậu Giang
08 - 34
TP. Hồ Chí Minh
29 - 16
Bình Phước
48 - 76
Thứ 6
26-02-2021
Vĩnh Long
11 - 84
Trà Vinh
53 - 33
Bình Dương
87 - 93
Thứ 5
25-02-2021
Tây Ninh
40 - 41
Bình Thuận
45 - 93
An Giang
86 - 27
Thứ 4
24-02-2021
Sóc Trăng
38 - 11
Đồng Nai
88 - 14
Cần Thơ
15 - 86
Thứ 3
23-02-2021
Vũng Tàu
49 - 26
Bến Tre
38 - 30
Bạc Liêu
40 - 42
Thứ 2
22-02-2021
Đồng Tháp
64 - 58
TP. Hồ Chí Minh
25 - 03
Cà Mau
33 - 77
Chủ Nhật
21-02-2021
Tiền Giang
62 - 79
Kiên Giang
67 - 55
Đà Lạt
58 - 00
Thứ 7
20-02-2021
Long An
74 - 48
Hậu Giang
75 - 16
TP. Hồ Chí Minh
26 - 23
Bình Phước
32 - 91
Thứ 6
19-02-2021
Vĩnh Long
29 - 38
Trà Vinh
05 - 71
Bình Dương
79 - 53
Thứ 5
18-02-2021
Tây Ninh
88 - 11
Bình Thuận
63 - 52
An Giang
99 - 25
Thứ 4
17-02-2021
Sóc Trăng
99 - 11
Đồng Nai
23 - 27
Cần Thơ
72 - 95
Thứ 3
16-02-2021
Vũng Tàu
76 - 09
Bến Tre
50 - 75
Bạc Liêu
88 - 01
Thứ 2
15-02-2021
Đồng Tháp
72 - 99
TP. Hồ Chí Minh
52 - 56
Cà Mau
55 - 47
Chủ Nhật
14-02-2021
Tiền Giang
94 - 35
Kiên Giang
28 - 24
Đà Lạt
52 - 09
Thứ 7
13-02-2021
Long An
46 - 65
Hậu Giang
75 - 68
TP. Hồ Chí Minh
33 - 15
Bình Phước
91 - 34
Thứ 6
12-02-2021
Vĩnh Long
67 - 86
Trà Vinh
17 - 14
Bình Dương
27 - 24
Thứ 5
11-02-2021
Tây Ninh
38 - 34
Bình Thuận
36 - 32
An Giang
11 - 02
Thứ 4
10-02-2021
Sóc Trăng
06 - 59
Đồng Nai
58 - 77
Cần Thơ
78 - 01
Thứ 3
09-02-2021
Vũng Tàu
12 - 75
Bến Tre
81 - 93
Bạc Liêu
00 - 33
Thứ 2
08-02-2021
Đồng Tháp
58 - 63
TP. Hồ Chí Minh
73 - 17
Cà Mau
24 - 07
Chủ Nhật
07-02-2021
Tiền Giang
76 - 00
Kiên Giang
13 - 72
Đà Lạt
68 - 92
Thứ 7
06-02-2021
Long An
95 - 43
Hậu Giang
90 - 94
TP. Hồ Chí Minh
14 - 64
Bình Phước
04 - 93
Thứ 6
05-02-2021
Vĩnh Long
38 - 56
Trà Vinh
29 - 39
Bình Dương
05 - 35
Thứ 5
04-02-2021
Tây Ninh
87 - 08
Bình Thuận
98 - 48
An Giang
07 - 25
Thứ 4
03-02-2021
Sóc Trăng
31 - 28
Đồng Nai
47 - 34
Cần Thơ
50 - 62
Thứ 3
02-02-2021
Vũng Tàu
32 - 10
Bến Tre
81 - 51
Bạc Liêu
38 - 58
Thứ 2
01-02-2021
Đồng Tháp
00 - 10
TP. Hồ Chí Minh
80 - 74
Cà Mau
36 - 56
Chủ Nhật
31-01-2021
Tiền Giang
70 - 44
Kiên Giang
52 - 94
Đà Lạt
44 - 23
Thứ 7
30-01-2021
Long An
47 - 28
Hậu Giang
48 - 72
TP. Hồ Chí Minh
50 - 31
Bình Phước
12 - 41
Thứ 6
29-01-2021
Vĩnh Long
00 - 55
Trà Vinh
49 - 04
Bình Dương
98 - 61
Thứ 5
28-01-2021
Tây Ninh
60 - 09
Bình Thuận
73 - 66
An Giang
99 - 36
Thứ 4
27-01-2021
Sóc Trăng
04 - 66
Đồng Nai
58 - 23
Cần Thơ
82 - 87
Thứ 3
26-01-2021
Vũng Tàu
47 - 64
Bến Tre
40 - 39
Bạc Liêu
85 - 07
Thứ 2
25-01-2021
Đồng Tháp
55 - 26
TP. Hồ Chí Minh
24 - 83
Cà Mau
52 - 05
Chủ Nhật
24-01-2021
Tiền Giang
48 - 15
Kiên Giang
58 - 13
Đà Lạt
46 - 31
Thứ 7
23-01-2021
Long An
06 - 67
Hậu Giang
40 - 42
TP. Hồ Chí Minh
19 - 83
Bình Phước
25 - 78
Thứ 6
22-01-2021
Vĩnh Long
54 - 49
Trà Vinh
23 - 87
Bình Dương
47 - 60
Thứ 5
21-01-2021
Tây Ninh
37 - 15
Bình Thuận
92 - 24
An Giang
24 - 18
Thứ 4
20-01-2021
Sóc Trăng
44 - 26
Đồng Nai
67 - 42
Cần Thơ
64 - 95
Thứ 3
19-01-2021
Vũng Tàu
67 - 62
Bến Tre
75 - 28
Bạc Liêu
60 - 15
Thứ 2
18-01-2021
Đồng Tháp
69 - 47
TP. Hồ Chí Minh
64 - 04
Cà Mau
87 - 68
Chủ Nhật
17-01-2021
Tiền Giang
16 - 07
Kiên Giang
26 - 87
Đà Lạt
79 - 41
Thứ 7
16-01-2021
Long An
41 - 76
Hậu Giang
19 - 93
TP. Hồ Chí Minh
89 - 28
Bình Phước
07 - 62
Thứ 6
15-01-2021
Vĩnh Long
69 - 21
Trà Vinh
61 - 88
Bình Dương
39 - 08
Thứ 5
14-01-2021
Tây Ninh
75 - 06
Bình Thuận
21 - 46
An Giang
04 - 85
Chia sẻ