MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 28/10/2021
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS An Giang XS Bình Định XS Miền Bắc
XS Bình Thuận XS Quảng Bình
XS Tây Ninh XS Quảng Trị

Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Minh Ngọc
Thứ 5
28-10-2021
Quảng Trị
86 - 10
Quảng Bình
17 - 51
Bình Định
30 - 58
Thứ 4
27-10-2021
Khánh Hòa
20 - 77
Đà Nẵng
60 - 91
Thứ 3
26-10-2021
Quảng Nam
21 - 64
Đắc Lắc
60 - 39
Thứ 2
25-10-2021
Thừa Thiên Huế
22 - 26
Phú Yên
80 - 23
Chủ Nhật
24-10-2021
Kon Tum
41 - 38
Khánh Hòa
70 - 49
Thứ 7
23-10-2021
Quảng Ngãi
54 - 77
Đắc Nông
00 - 07
Đà Nẵng
93 - 47
Thứ 6
22-10-2021
Ninh Thuận
92 - 06
Gia Lai
57 - 21
Thứ 5
21-10-2021
Quảng Trị
69 - 16
Quảng Bình
81 - 85
Bình Định
92 - 81
Thứ 4
20-10-2021
Khánh Hòa
85 - 08
Đà Nẵng
77 - 90
Thứ 3
19-10-2021
Quảng Nam
03 - 29
Đắc Lắc
76 - 48
Thứ 2
18-10-2021
Thừa Thiên Huế
07 - 64
Phú Yên
63 - 70
Chủ Nhật
17-10-2021
Kon Tum
84 - 69
Khánh Hòa
67 - 13
Thứ 7
16-10-2021
Quảng Ngãi
47 - 20
Đắc Nông
23 - 07
Đà Nẵng
20 - 65
Thứ 6
15-10-2021
Ninh Thuận
87 - 44
Gia Lai
34 - 04
Thứ 5
14-10-2021
Quảng Trị
83 - 84
Quảng Bình
65 - 78
Bình Định
02 - 17
Thứ 4
13-10-2021
Khánh Hòa
67 - 67
Đà Nẵng
12 - 26
Thứ 3
12-10-2021
Quảng Nam
45 - 35
Đắc Lắc
88 - 35
Thứ 2
11-10-2021
Thừa Thiên Huế
53 - 29
Phú Yên
28 - 89
Chủ Nhật
10-10-2021
Kon Tum
13 - 45
Khánh Hòa
67 - 78
Thứ 7
09-10-2021
Quảng Ngãi
91 - 31
Đắc Nông
11 - 66
Đà Nẵng
88 - 96
Thứ 6
08-10-2021
Ninh Thuận
58 - 66
Gia Lai
54 - 16
Thứ 5
07-10-2021
Quảng Trị
67 - 54
Quảng Bình
24 - 61
Bình Định
40 - 75
Thứ 4
06-10-2021
Khánh Hòa
58 - 62
Đà Nẵng
38 - 83
Thứ 3
05-10-2021
Quảng Nam
58 - 55
Đắc Lắc
76 - 78
Thứ 2
04-10-2021
Thừa Thiên Huế
52 - 22
Phú Yên
37 - 11
Chủ Nhật
03-10-2021
Kon Tum
39 - 24
Khánh Hòa
79 - 13
Thứ 7
02-10-2021
Quảng Ngãi
98 - 10
Đắc Nông
03 - 36
Đà Nẵng
85 - 14
Thứ 6
01-10-2021
Ninh Thuận
19 - 57
Gia Lai
27 - 37
Thứ 5
30-09-2021
Quảng Trị
04 - 75
Quảng Bình
14 - 42
Bình Định
48 - 08
Thứ 4
29-09-2021
Khánh Hòa
85 - 41
Đà Nẵng
87 - 48
Thứ 3
28-09-2021
Quảng Nam
30 - 48
Đắc Lắc
20 - 93
Thứ 2
27-09-2021
Thừa Thiên Huế
56 - 29
Phú Yên
67 - 53
Chủ Nhật
26-09-2021
Kon Tum
06 - 48
Khánh Hòa
39 - 51
Thứ 7
25-09-2021
Quảng Ngãi
49 - 72
Đắc Nông
52 - 92
Đà Nẵng
72 - 54
Thứ 6
24-09-2021
Ninh Thuận
99 - 26
Gia Lai
89 - 72
Thứ 5
23-09-2021
Quảng Trị
40 - 10
Quảng Bình
10 - 70
Bình Định
18 - 44
Thứ 4
22-09-2021
Khánh Hòa
40 - 17
Đà Nẵng
71 - 08
Thứ 3
21-09-2021
Quảng Nam
97 - 42
Đắc Lắc
31 - 01
Thứ 2
20-09-2021
Thừa Thiên Huế
99 - 43
Phú Yên
13 - 88
Chủ Nhật
19-09-2021
Kon Tum
13 - 45
Khánh Hòa
11 - 79
Thứ 7
18-09-2021
Quảng Ngãi
49 - 57
Đắc Nông
96 - 99
Đà Nẵng
80 - 02
Thứ 6
17-09-2021
Ninh Thuận
61 - 07
Gia Lai
95 - 98
Thứ 5
16-09-2021
Quảng Trị
50 - 13
Quảng Bình
93 - 21
Bình Định
83 - 51
Thứ 4
15-09-2021
Khánh Hòa
19 - 96
Đà Nẵng
42 - 60
Thứ 3
14-09-2021
Quảng Nam
26 - 41
Đắc Lắc
20 - 41
Thứ 2
13-09-2021
Thừa Thiên Huế
73 - 12
Phú Yên
26 - 96
Chủ Nhật
12-09-2021
Kon Tum
23 - 67
Khánh Hòa
78 - 90
Thứ 7
11-09-2021
Quảng Ngãi
63 - 05
Đắc Nông
33 - 33
Đà Nẵng
30 - 37
Thứ 6
10-09-2021
Ninh Thuận
24 - 73
Gia Lai
67 - 31
Thứ 5
09-09-2021
Quảng Trị
69 - 24
Quảng Bình
15 - 50
Bình Định
98 - 57
Thứ 4
08-09-2021
Khánh Hòa
67 - 77
Đà Nẵng
30 - 68
Thứ 3
07-09-2021
Quảng Nam
37 - 64
Đắc Lắc
98 - 47
Thứ 2
06-09-2021
Thừa Thiên Huế
29 - 01
Phú Yên
94 - 17
Chủ Nhật
05-09-2021
Kon Tum
18 - 04
Khánh Hòa
47 - 15
Thứ 6
03-09-2021
Ninh Thuận
31 - 30
Gia Lai
38 - 77
Thứ 5
02-09-2021
Quảng Trị
81 - 65
Quảng Bình
45 - 30
Bình Định
68 - 99
Thứ 4
01-09-2021
Khánh Hòa
91 - 47
Đà Nẵng
70 - 82
Thứ 3
31-08-2021
Quảng Nam
83 - 32
Đắc Lắc
57 - 04
Thứ 2
30-08-2021
Thừa Thiên Huế
76 - 39
Phú Yên
34 - 25
Chủ Nhật
29-08-2021
Kon Tum
26 - 79
Khánh Hòa
40 - 14
Thứ 7
28-08-2021
Quảng Ngãi
64 - 51
Đắc Nông
95 - 78
Đà Nẵng
63 - 37
Thứ 6
27-08-2021
Ninh Thuận
60 - 11
Gia Lai
54 - 19
Thứ 5
26-08-2021
Quảng Trị
28 - 73
Quảng Bình
31 - 85
Bình Định
52 - 97
Thứ 4
25-08-2021
Khánh Hòa
36 - 01
Đà Nẵng
76 - 38
Thứ 3
24-08-2021
Quảng Nam
75 - 11
Đắc Lắc
27 - 99
Thứ 2
23-08-2021
Thừa Thiên Huế
18 - 01
Phú Yên
22 - 68
Chủ Nhật
22-08-2021
Kon Tum
52 - 79
Khánh Hòa
65 - 54
Thứ 6
20-08-2021
Ninh Thuận
70 - 30
Gia Lai
28 - 49
Thứ 5
19-08-2021
Quảng Trị
28 - 68
Quảng Bình
91 - 42
Bình Định
00 - 75
Thứ 3
17-08-2021
Quảng Nam
18 - 48
Đắc Lắc
63 - 91
Thứ 2
16-08-2021
Thừa Thiên Huế
36 - 89
Phú Yên
56 - 48
Chủ Nhật
15-08-2021
Kon Tum
24 - 85
Khánh Hòa
82 - 97
Thứ 7
14-08-2021
Quảng Ngãi
39 - 89
Đắc Nông
97 - 38
Đà Nẵng
32 - 18
Thứ 6
13-08-2021
Ninh Thuận
86 - 09
Gia Lai
28 - 12
Thứ 5
12-08-2021
Quảng Trị
35 - 50
Quảng Bình
20 - 62
Bình Định
85 - 65
Thứ 4
11-08-2021
Khánh Hòa
76 - 62
Đà Nẵng
43 - 71
Thứ 3
10-08-2021
Quảng Nam
84 - 76
Đắc Lắc
77 - 72
Thứ 2
09-08-2021
Thừa Thiên Huế
56 - 39
Phú Yên
07 - 50
Thứ 5
05-08-2021
Quảng Trị
51 - 92
Quảng Bình
35 - 13
Bình Định
83 - 34
Thứ 6
30-07-2021
Ninh Thuận
10 - 97
Gia Lai
59 - 76
Thứ 5
29-07-2021
Quảng Trị
42 - 68
Quảng Bình
27 - 53
Bình Định
49 - 35
Thứ 2
26-07-2021
Thừa Thiên Huế
66 - 13
Phú Yên
19 - 30
Chủ Nhật
25-07-2021
Kon Tum
32 - 06
Khánh Hòa
62 - 90
Thứ 7
24-07-2021
Quảng Ngãi
27 - 29
Đắc Nông
65 - 13
Đà Nẵng
65 - 98
Thứ 6
23-07-2021
Ninh Thuận
98 - 54
Gia Lai
33 - 46
Thứ 5
22-07-2021
Quảng Trị
53 - 72
Quảng Bình
87 - 67
Bình Định
20 - 53
Thứ 4
21-07-2021
Khánh Hòa
71 - 28
Đà Nẵng
44 - 83
Chia sẻ