MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Minh Ngọc
Thứ 5
22-04-2021
Quảng Trị
08 - 07
Quảng Bình
03 - 88
Bình Định
96 - 59
Thứ 4
21-04-2021
Khánh Hòa
87 - 24
Đà Nẵng
24 - 78
Thứ 3
20-04-2021
Quảng Nam
08 - 79
Đắc Lắc
18 - 92
Thứ 2
19-04-2021
Thừa Thiên Huế
89 - 05
Phú Yên
17 - 89
Chủ Nhật
18-04-2021
Kon Tum
33 - 30
Khánh Hòa
51 - 76
Thứ 7
17-04-2021
Quảng Ngãi
53 - 63
Đắc Nông
65 - 60
Đà Nẵng
19 - 91
Thứ 6
16-04-2021
Ninh Thuận
71 - 27
Gia Lai
09 - 61
Thứ 5
15-04-2021
Quảng Trị
57 - 07
Quảng Bình
71 - 44
Bình Định
68 - 50
Thứ 4
14-04-2021
Khánh Hòa
99 - 07
Đà Nẵng
14 - 78
Thứ 3
13-04-2021
Quảng Nam
00 - 00
Đắc Lắc
94 - 50
Thứ 2
12-04-2021
Thừa Thiên Huế
77 - 72
Phú Yên
39 - 88
Chủ Nhật
11-04-2021
Kon Tum
59 - 93
Khánh Hòa
33 - 94
Thứ 7
10-04-2021
Quảng Ngãi
80 - 57
Đắc Nông
97 - 71
Đà Nẵng
52 - 01
Thứ 6
09-04-2021
Ninh Thuận
59 - 70
Gia Lai
94 - 80
Thứ 5
08-04-2021
Quảng Trị
71 - 87
Quảng Bình
20 - 47
Bình Định
72 - 31
Thứ 4
07-04-2021
Khánh Hòa
66 - 53
Đà Nẵng
04 - 97
Thứ 3
06-04-2021
Quảng Nam
74 - 12
Đắc Lắc
61 - 85
Thứ 2
05-04-2021
Thừa Thiên Huế
29 - 35
Phú Yên
47 - 88
Chủ Nhật
04-04-2021
Kon Tum
61 - 29
Khánh Hòa
91 - 17
Thứ 7
03-04-2021
Quảng Ngãi
00 - 39
Đắc Nông
99 - 69
Đà Nẵng
39 - 32
Thứ 6
02-04-2021
Ninh Thuận
60 - 76
Gia Lai
27 - 09
Thứ 5
01-04-2021
Quảng Trị
90 - 49
Quảng Bình
61 - 54
Bình Định
85 - 62
Thứ 4
31-03-2021
Khánh Hòa
42 - 83
Đà Nẵng
19 - 25
Thứ 3
30-03-2021
Quảng Nam
94 - 30
Đắc Lắc
98 - 88
Thứ 2
29-03-2021
Thừa Thiên Huế
78 - 69
Phú Yên
24 - 25
Chủ Nhật
28-03-2021
Kon Tum
21 - 77
Kon Tum
21 - 77
Khánh Hòa
04 - 68
Khánh Hòa
04 - 68
Thứ 7
27-03-2021
Quảng Ngãi
63 - 89
Đắc Nông
56 - 58
Đà Nẵng
90 - 69
Thứ 6
26-03-2021
Ninh Thuận
12 - 21
Gia Lai
86 - 47
Thứ 5
25-03-2021
Quảng Trị
82 - 37
Quảng Bình
63 - 21
Bình Định
39 - 43
Thứ 4
24-03-2021
Khánh Hòa
40 - 48
Đà Nẵng
89 - 13
Thứ 3
23-03-2021
Quảng Nam
99 - 71
Đắc Lắc
60 - 84
Thứ 2
22-03-2021
Thừa Thiên Huế
39 - 00
Phú Yên
72 - 97
Chủ Nhật
21-03-2021
Kon Tum
63 - 35
Khánh Hòa
17 - 22
Thứ 7
20-03-2021
Quảng Ngãi
54 - 66
Đắc Nông
22 - 11
Đà Nẵng
27 - 44
Thứ 6
19-03-2021
Ninh Thuận
12 - 04
Gia Lai
50 - 44
Thứ 5
18-03-2021
Quảng Trị
65 - 39
Quảng Bình
21 - 13
Bình Định
74 - 77
Thứ 4
17-03-2021
Khánh Hòa
91 - 79
Đà Nẵng
46 - 23
Thứ 3
16-03-2021
Quảng Nam
79 - 38
Đắc Lắc
96 - 65
Thứ 2
15-03-2021
Thừa Thiên Huế
61 - 13
Phú Yên
12 - 63
Chủ Nhật
14-03-2021
Kon Tum
45 - 84
Khánh Hòa
34 - 33
Thứ 7
13-03-2021
Quảng Ngãi
88 - 99
Đắc Nông
28 - 53
Đà Nẵng
03 - 57
Thứ 6
12-03-2021
Ninh Thuận
72 - 10
Gia Lai
50 - 48
Thứ 5
11-03-2021
Quảng Trị
82 - 90
Quảng Bình
49 - 21
Bình Định
30 - 86
Thứ 4
10-03-2021
Khánh Hòa
29 - 14
Đà Nẵng
16 - 82
Thứ 3
09-03-2021
Quảng Nam
60 - 78
Đắc Lắc
96 - 76
Thứ 2
08-03-2021
Thừa Thiên Huế
79 - 63
Phú Yên
40 - 29
Chủ Nhật
07-03-2021
Kon Tum
98 - 84
Khánh Hòa
92 - 20
Thứ 7
06-03-2021
Quảng Ngãi
31 - 45
Đắc Nông
96 - 14
Đà Nẵng
56 - 50
Thứ 6
05-03-2021
Ninh Thuận
31 - 33
Gia Lai
79 - 92
Thứ 5
04-03-2021
Quảng Trị
01 - 94
Quảng Bình
37 - 15
Bình Định
03 - 84
Thứ 4
03-03-2021
Khánh Hòa
76 - 79
Đà Nẵng
04 - 73
Thứ 3
02-03-2021
Quảng Nam
97 - 67
Đắc Lắc
67 - 14
Thứ 2
01-03-2021
Thừa Thiên Huế
61 - 86
Phú Yên
11 - 23
Chủ Nhật
28-02-2021
Kon Tum
76 - 59
Khánh Hòa
38 - 65
Thứ 7
27-02-2021
Quảng Ngãi
83 - 60
Đắc Nông
22 - 51
Đà Nẵng
76 - 85
Thứ 6
26-02-2021
Ninh Thuận
87 - 14
Gia Lai
69 - 72
Thứ 5
25-02-2021
Quảng Trị
43 - 27
Quảng Bình
58 - 28
Bình Định
57 - 59
Thứ 4
24-02-2021
Khánh Hòa
48 - 73
Đà Nẵng
85 - 51
Thứ 3
23-02-2021
Quảng Nam
11 - 36
Đắc Lắc
01 - 95
Thứ 2
22-02-2021
Thừa Thiên Huế
64 - 20
Phú Yên
92 - 85
Chủ Nhật
21-02-2021
Kon Tum
42 - 92
Khánh Hòa
89 - 29
Thứ 7
20-02-2021
Quảng Ngãi
52 - 51
Đắc Nông
90 - 88
Đà Nẵng
02 - 02
Thứ 6
19-02-2021
Ninh Thuận
30 - 72
Gia Lai
39 - 63
Thứ 5
18-02-2021
Quảng Trị
06 - 72
Quảng Bình
64 - 37
Bình Định
94 - 83
Thứ 4
17-02-2021
Khánh Hòa
36 - 50
Đà Nẵng
96 - 89
Thứ 3
16-02-2021
Quảng Nam
08 - 42
Đắc Lắc
53 - 19
Thứ 2
15-02-2021
Thừa Thiên Huế
04 - 23
Phú Yên
22 - 77
Chủ Nhật
14-02-2021
Kon Tum
74 - 38
Khánh Hòa
20 - 78
Thứ 7
13-02-2021
Quảng Ngãi
02 - 73
Đắc Nông
14 - 11
Đà Nẵng
48 - 91
Thứ 6
12-02-2021
Ninh Thuận
07 - 33
Gia Lai
31 - 03
Thứ 5
11-02-2021
Quảng Trị
39 - 03
Quảng Bình
49 - 18
Bình Định
60 - 89
Thứ 4
10-02-2021
Khánh Hòa
75 - 81
Đà Nẵng
08 - 43
Thứ 3
09-02-2021
Quảng Nam
57 - 40
Đắc Lắc
34 - 32
Thứ 2
08-02-2021
Thừa Thiên Huế
33 - 89
Phú Yên
13 - 64
Chủ Nhật
07-02-2021
Kon Tum
65 - 19
Khánh Hòa
64 - 57
Thứ 7
06-02-2021
Quảng Ngãi
18 - 60
Đắc Nông
31 - 37
Đà Nẵng
96 - 02
Thứ 6
05-02-2021
Ninh Thuận
00 - 14
Gia Lai
17 - 96
Thứ 5
04-02-2021
Quảng Trị
53 - 90
Quảng Bình
39 - 08
Bình Định
85 - 39
Thứ 4
03-02-2021
Khánh Hòa
78 - 46
Đà Nẵng
08 - 63
Thứ 3
02-02-2021
Quảng Nam
30 - 88
Đắc Lắc
50 - 94
Thứ 2
01-02-2021
Thừa Thiên Huế
69 - 79
Phú Yên
50 - 41
Chủ Nhật
31-01-2021
Kon Tum
72 - 66
Khánh Hòa
74 - 72
Thứ 7
30-01-2021
Quảng Ngãi
91 - 86
Đắc Nông
10 - 82
Đà Nẵng
13 - 13
Thứ 6
29-01-2021
Ninh Thuận
77 - 68
Gia Lai
70 - 80
Thứ 5
28-01-2021
Quảng Trị
63 - 95
Quảng Bình
20 - 58
Bình Định
57 - 39
Thứ 4
27-01-2021
Khánh Hòa
57 - 91
Đà Nẵng
01 - 97
Thứ 3
26-01-2021
Quảng Nam
61 - 89
Đắc Lắc
45 - 40
Thứ 2
25-01-2021
Thừa Thiên Huế
78 - 54
Phú Yên
42 - 88
Chủ Nhật
24-01-2021
Kon Tum
00 - 48
Khánh Hòa
75 - 50
Thứ 7
23-01-2021
Quảng Ngãi
36 - 68
Đắc Nông
25 - 84
Đà Nẵng
81 - 82
Thứ 6
22-01-2021
Ninh Thuận
22 - 93
Gia Lai
80 - 09
Thứ 5
21-01-2021
Quảng Trị
52 - 36
Quảng Bình
04 - 52
Bình Định
13 - 86
Thứ 4
20-01-2021
Khánh Hòa
19 - 02
Đà Nẵng
29 - 52
Thứ 3
19-01-2021
Quảng Nam
79 - 11
Đắc Lắc
03 - 58
Thứ 2
18-01-2021
Thừa Thiên Huế
89 - 91
Phú Yên
88 - 89
Chủ Nhật
17-01-2021
Kon Tum
12 - 48
Khánh Hòa
97 - 07
Thứ 7
16-01-2021
Quảng Ngãi
72 - 61
Đắc Nông
38 - 78
Đà Nẵng
42 - 37
Thứ 6
15-01-2021
Ninh Thuận
36 - 40
Gia Lai
09 - 78
Thứ 5
14-01-2021
Quảng Trị
81 - 48
Quảng Bình
20 - 57
Bình Định
71 - 12
Chia sẻ