MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17/5/2022
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bạc Liêu XS Đắc Lắc XS Miền Bắc
XS Bến Tre XS Quảng Nam
XS Vũng Tàu

Sớ Đầu Đuôi Miền Trung

Sớ Đầu Đuôi Miền Trung Minh Ngọc
Thứ 2
16-05-2022
Thừa Thiên Huế
99 - 16
Phú Yên
87 - 27
Chủ Nhật
15-05-2022
Kon Tum
71 - 13
Khánh Hòa
03 - 27
Thứ 7
14-05-2022
Quảng Ngãi
68 - 46
Đắc Nông
71 - 20
Đà Nẵng
56 - 93
Thứ 6
13-05-2022
Ninh Thuận
41 - 50
Gia Lai
54 - 17
Thứ 5
12-05-2022
Quảng Trị
28 - 73
Quảng Bình
92 - 80
Bình Định
60 - 23
Thứ 4
11-05-2022
Khánh Hòa
75 - 22
Đà Nẵng
93 - 46
Thứ 3
10-05-2022
Quảng Nam
80 - 55
Đắc Lắc
36 - 50
Thứ 2
09-05-2022
Thừa Thiên Huế
89 - 72
Phú Yên
52 - 89
Chủ Nhật
08-05-2022
Kon Tum
72 - 73
Khánh Hòa
64 - 02
Thứ 7
07-05-2022
Quảng Ngãi
52 - 25
Đắc Nông
61 - 27
Đà Nẵng
08 - 69
Thứ 6
06-05-2022
Ninh Thuận
33 - 75
Gia Lai
61 - 37
Thứ 5
05-05-2022
Quảng Trị
77 - 38
Quảng Bình
25 - 09
Bình Định
06 - 87
Thứ 4
04-05-2022
Khánh Hòa
44 - 03
Đà Nẵng
49 - 08
Thứ 3
03-05-2022
Quảng Nam
87 - 38
Đắc Lắc
34 - 28
Thứ 2
02-05-2022
Thừa Thiên Huế
82 - 63
Phú Yên
96 - 42
Chủ Nhật
01-05-2022
Kon Tum
11 - 44
Khánh Hòa
83 - 60
Thứ 5
28-04-2022
Quảng Trị
70 - 24
Quảng Bình
33 - 61
Bình Định
39 - 17
Thứ 4
27-04-2022
Khánh Hòa
13 - 46
Đà Nẵng
97 - 44
Thứ 3
26-04-2022
Quảng Nam
24 - 49
Đắc Lắc
63 - 17
Thứ 2
25-04-2022
Thừa Thiên Huế
34 - 27
Phú Yên
99 - 34
Chủ Nhật
24-04-2022
Kon Tum
93 - 09
Khánh Hòa
03 - 89
Thứ 7
23-04-2022
Quảng Ngãi
46 - 60
Đắc Nông
83 - 68
Đà Nẵng
67 - 88
Thứ 6
22-04-2022
Ninh Thuận
91 - 99
Gia Lai
49 - 60
Thứ 5
21-04-2022
Quảng Trị
06 - 59
Quảng Bình
30 - 99
Bình Định
70 - 32
Thứ 4
20-04-2022
Khánh Hòa
57 - 14
Đà Nẵng
74 - 39
Thứ 3
19-04-2022
Quảng Nam
74 - 58
Đắc Lắc
95 - 50
Thứ 2
18-04-2022
Thừa Thiên Huế
17 - 74
Phú Yên
05 - 91
Chủ Nhật
17-04-2022
Kon Tum
25 - 68
Khánh Hòa
48 - 24
Thứ 7
16-04-2022
Quảng Ngãi
20 - 43
Đắc Nông
71 - 25
Đà Nẵng
33 - 53
Thứ 6
15-04-2022
Ninh Thuận
13 - 70
Gia Lai
08 - 64
Thứ 5
14-04-2022
Quảng Trị
72 - 30
Quảng Bình
87 - 13
Bình Định
10 - 84
Thứ 4
13-04-2022
Khánh Hòa
09 - 34
Đà Nẵng
57 - 64
Thứ 3
12-04-2022
Quảng Nam
23 - 15
Đắc Lắc
16 - 71
Thứ 2
11-04-2022
Thừa Thiên Huế
25 - 90
Phú Yên
55 - 47
Chủ Nhật
10-04-2022
Kon Tum
90 - 96
Khánh Hòa
14 - 07
Thứ 7
09-04-2022
Quảng Ngãi
38 - 90
Đắc Nông
53 - 68
Đà Nẵng
49 - 69
Thứ 6
08-04-2022
Ninh Thuận
89 - 15
Gia Lai
84 - 83
Thứ 5
07-04-2022
Quảng Trị
14 - 80
Quảng Bình
15 - 81
Bình Định
92 - 44
Thứ 4
06-04-2022
Khánh Hòa
56 - 52
Đà Nẵng
36 - 17
Thứ 3
05-04-2022
Quảng Nam
19 - 17
Đắc Lắc
98 - 56
Thứ 2
04-04-2022
Thừa Thiên Huế
60 - 74
Phú Yên
17 - 32
Chủ Nhật
03-04-2022
Kon Tum
45 - 73
Khánh Hòa
57 - 60
Thứ 7
02-04-2022
Quảng Ngãi
92 - 44
Đắc Nông
77 - 14
Đà Nẵng
59 - 90
Thứ 6
01-04-2022
Ninh Thuận
69 - 25
Gia Lai
04 - 12
Thứ 5
31-03-2022
Quảng Trị
59 - 90
Quảng Bình
52 - 72
Bình Định
96 - 05
Thứ 4
30-03-2022
Khánh Hòa
19 - 04
Đà Nẵng
45 - 32
Thứ 3
29-03-2022
Quảng Nam
71 - 03
Đắc Lắc
10 - 92
Thứ 2
28-03-2022
Thừa Thiên Huế
68 - 36
Phú Yên
05 - 11
Chủ Nhật
27-03-2022
Kon Tum
98 - 06
Khánh Hòa
47 - 27
Thứ 7
26-03-2022
Quảng Ngãi
86 - 95
Đắc Nông
39 - 31
Đà Nẵng
09 - 69
Thứ 6
25-03-2022
Ninh Thuận
44 - 01
Gia Lai
35 - 84
Thứ 5
24-03-2022
Quảng Trị
81 - 69
Quảng Bình
83 - 25
Bình Định
55 - 60
Thứ 4
23-03-2022
Khánh Hòa
50 - 12
Đà Nẵng
99 - 26
Thứ 3
22-03-2022
Quảng Nam
91 - 30
Đắc Lắc
74 - 41
Thứ 2
21-03-2022
Thừa Thiên Huế
84 - 69
Phú Yên
81 - 67
Chủ Nhật
20-03-2022
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
75 - 43
Thứ 7
19-03-2022
Quảng Ngãi
49 - 71
Đắc Nông
06 - 21
Đà Nẵng
69 - 82
Thứ 6
18-03-2022
Ninh Thuận
62 - 60
Gia Lai
83 - 50
Thứ 5
17-03-2022
Quảng Trị
04 - 20
Quảng Bình
09 - 03
Bình Định
54 - 86
Thứ 4
16-03-2022
Khánh Hòa
18 - 86
Đà Nẵng
31 - 35
Thứ 3
15-03-2022
Quảng Nam
97 - 55
Đắc Lắc
87 - 81
Thứ 2
14-03-2022
Thừa Thiên Huế
54 - 45
Phú Yên
26 - 97
Chủ Nhật
13-03-2022
Kon Tum
23 - 43
Khánh Hòa
78 - 78
Thứ 7
12-03-2022
Quảng Ngãi
40 - 24
Đắc Nông
98 - 98
Đà Nẵng
74 - 75
Thứ 6
11-03-2022
Ninh Thuận
71 - 80
Gia Lai
31 - 25
Thứ 5
10-03-2022
Quảng Trị
44 - 97
Quảng Bình
88 - 26
Bình Định
34 - 00
Thứ 4
09-03-2022
Khánh Hòa
63 - 20
Đà Nẵng
08 - 48
Thứ 3
08-03-2022
Quảng Nam
82 - 84
Đắc Lắc
84 - 17
Thứ 2
07-03-2022
Thừa Thiên Huế
71 - 23
Phú Yên
00 - 07
Chủ Nhật
06-03-2022
Kon Tum
52 - 11
Khánh Hòa
61 - 60
Thứ 7
05-03-2022
Quảng Ngãi
94 - 78
Đắc Nông
49 - 85
Đà Nẵng
14 - 40
Thứ 6
04-03-2022
Ninh Thuận
90 - 21
Gia Lai
17 - 96
Thứ 5
03-03-2022
Quảng Trị
67 - 78
Quảng Bình
78 - 05
Bình Định
21 - 50
Thứ 4
02-03-2022
Khánh Hòa
28 - 05
Đà Nẵng
35 - 28
Thứ 3
01-03-2022
Quảng Nam
15 - 77
Đắc Lắc
55 - 22
Thứ 2
28-02-2022
Thừa Thiên Huế
31 - 40
Phú Yên
49 - 20
Chủ Nhật
27-02-2022
Kon Tum
88 - 66
Khánh Hòa
34 - 17
Thứ 7
26-02-2022
Quảng Ngãi
75 - 51
Đắc Nông
67 - 59
Đà Nẵng
58 - 28
Thứ 6
25-02-2022
Ninh Thuận
66 - 15
Gia Lai
82 - 45
Thứ 5
24-02-2022
Quảng Trị
24 - 18
Quảng Bình
22 - 90
Bình Định
67 - 27
Thứ 4
23-02-2022
Khánh Hòa
77 - 86
Đà Nẵng
73 - 44
Thứ 3
22-02-2022
Quảng Nam
52 - 84
Đắc Lắc
03 - 23
Thứ 2
21-02-2022
Thừa Thiên Huế
60 - 92
Phú Yên
20 - 26
Chủ Nhật
20-02-2022
Kon Tum
71 - 57
Khánh Hòa
52 - 63
Thứ 7
19-02-2022
Quảng Ngãi
86 - 94
Đắc Nông
99 - 57
Đà Nẵng
97 - 73
Thứ 6
18-02-2022
Ninh Thuận
22 - 57
Gia Lai
28 - 77
Thứ 5
17-02-2022
Quảng Trị
56 - 83
Quảng Bình
91 - 81
Bình Định
54 - 97
Thứ 4
16-02-2022
Khánh Hòa
55 - 01
Đà Nẵng
94 - 86
Thứ 3
15-02-2022
Quảng Nam
13 - 08
Đắc Lắc
36 - 29
Thứ 2
14-02-2022
Thừa Thiên Huế
69 - 31
Phú Yên
44 - 66
Chủ Nhật
13-02-2022
Kon Tum
03 - 92
Khánh Hòa
06 - 73
Thứ 7
12-02-2022
Quảng Ngãi
65 - 89
Đắc Nông
70 - 52
Đà Nẵng
16 - 61
Thứ 6
11-02-2022
Ninh Thuận
00 - 06
Gia Lai
77 - 35
Thứ 5
10-02-2022
Quảng Trị
10 - 42
Quảng Bình
13 - 16
Bình Định
21 - 80
Thứ 4
09-02-2022
Khánh Hòa
45 - 33
Đà Nẵng
14 - 30
Thứ 3
08-02-2022
Quảng Nam
51 - 84
Đắc Lắc
12 - 35
Thứ 2
07-02-2022
Thừa Thiên Huế
90 - 28
Phú Yên
64 - 94
Chia sẻ