MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' Miền Trung 17h14' Miền Bắc 18h14'
XS Bình Dương XS Gia Lai XS Miền Bắc
XS Trà Vinh XS Ninh Thuận
XS Vĩnh Long

Thống kê giải đặc biệt theo tuần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2021
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Tuần 01
42988
19376
90402
09854
00726
82064
48146
Tuần 02
05507
16592
02769
51338
68285
12046
55095
Tuần 03
92549
23677
60545
21331
09264
57860
45883
Tuần 04
00157
33079
45756
92020
40169
71209
17386
Tuần 05
54782
15759
76349
48218
48520
37427
25119
Tuần 06
42991
38792
04629
-
-
-
-
Tuần 07
56286
11503
05177
81910
11103
70030
57607
Tuần 08
77708
17110
93315
35855
55600
26313
30398
Tuần 09
91577
87462
63410
96100
66992
61918
38433
Tuần 10
20859
97736
61639
47526
85439
95112
45587
Tuần 11
61924
60054
72152
37733
55324
97438
68140
Tuần 12
54315
85639
66438
44219
72042
54601
31295
Tuần 13
03000
49255
06996
50393
01795
44110
16278
Tuần 14
06800
94659
97675
63904
52070
85313
29013
Tuần 15
86039
29405
74295
90982
99789
10780
89500
Tuần 16
81365
05475
84355
56292
-
Tuần 17
Tuần 18
Tuần 19
Tuần 20
Tuần 21
Tuần 22
Tuần 23
Tuần 24
Tuần 25
Tuần 26
Tuần 27
Tuần 28
Tuần 29
Tuần 30
Tuần 31
Tuần 32
Tuần 33
Tuần 34
Tuần 35
Tuần 36
Tuần 37
Tuần 38
Tuần 39
Tuần 40
Tuần 41
Tuần 42
Tuần 43
Tuần 44
Tuần 45
Tuần 46
Tuần 47
Tuần 48
Tuần 49
Tuần 50
Tuần 51
Tuần 52
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Ghi chú:

Thứ 7
Chủ Nhật

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ